Universum Lecturing

  /   1586   /   06 September 2014, Saturday

Znj. Cigdem H. Yorgancioglu Znj. Yorgancioglu njihet për ekperiencën e saj globale, ku gjatë përvojës 27 vjeçare ka organizuar ligjerata publike në 100 vende të botës. Znj. Yorgancioglu njihet ndërkombëtarisht si ekonomiste, auditore, menotre, eksperte juridike, kolumniste, folëse motivuese, artiste dhe ligjeruese publike. Znj. Yorgancioglu ka ekperience në zhvillimin dhe implementimin e strategjive/taktikave të zvogëlimit të rrezikut; hartimin dhe negocimin e kontratave komplekse në industrinë e IT-së; trajnimin e organizatave në menxhim të rrezikut, meaxhimin e stresit dhe nervozës, menaxhimin e kontratave të prokurimit; zhvillimin e teknikave për udhëheqje efektive, etj. http://paradigmatransition.blogspot.com/ http://cigdemyorganciogludiplomacy.blogspot.com/ http://www.travelblog.org/Bloggers/Cigdem-Yorgancioglu/ http://www.cigdemyorgancioglu.net/ Tema: Duke e patur parasyshë që Republike e Kosovës është në një periudhë të rëndësishme të tranzicionit, gjetja e metodave të reja inovative të cilat do të kontribuonin në zhvillimin e industrive të ndryshme vendore është më se e nevojshme. Znj. Yorgancioglu do të shpalos ekperiencën e saj shumëvjeçare prej konsulenteje dhe do të japi shembuj të vendeve të ndryshme të cilët e kanë kaluar me sukses periudhën e tranzicionit. Në këtë seminar do të diskutohet edhe për lidershipin dhe rëndësinë e tij në zhvillimin e politikave të qëndrueshme për zhvillimin e vendit.

     

Comments