Latest

Enerji Sektöründe Girişim ve Büyüme Fırsatları STARTUP GLOBE MEETUP by Cigdem Yorgancioglu

Articles/makaleler

  /   1514   /   23 June 2017, Friday

 Print
2017 yılı boyunca Girişimcilik Vakfı ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Girşimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Sabancı Üniversitesi SUCOOL tarafından düzenli hale gelmiş olan ve ilkine 20 Haziran'da Impact Hub Istanbul'da iştirak ettiğim, Sabancı Üniversitesi SUCool ‘dan Başar Kaya’nın( SUCOOL Tech-Based Start-up Accelerator Center) sunumuyla başlayan STARTUP GLOBE MEETUP etkinliğinin yedincisinde , Cleantech ve Enerji teknolojileri özelinde girişimlerin yenilikçi teknolojilerini ve iş modellerini, regülasyonların e ve büyük oyuncuların hakim oldukları bir ortamda hayata geçirebilmeleri ve bunlara ilişkin hukuki ,teknik ve mali konuları mercek altına alındı.

  

Enerji Sektöründe Girişim ve Büyüme Fırsatları

STARTUP GLOBE MEETUP

 by  Cigdem Yorgancioglu

http://www.cigdemyorgancioglu.org    @LaPaloma68

 

2017 yılı boyunca Girişimcilik Vakfı ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Girşimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Sabancı Üniversitesi SUCOOL tarafından  düzenli hale gelmiş olan ve ilkine 20 Haziran'da Impact Hub Istanbul'da  iştirak ettiğim, Sabancı Üniversitesi SUCool ‘dan    Başar Kaya’nın(  SUCOOL Tech-Based Start-up Accelerator Center)  sunumuyla başlayan STARTUP GLOBE MEETUP etkinliğinin  yedincisinde , "Cleantech ve Enerji teknolojileri özelinde girişimlerin yenilikçi teknolojilerini ve iş modellerini, regülasyonların e ve büyük oyuncuların hakim oldukları bir ortamda hayata geçirebilmeleri ve bunlara ilişkin hukuki ,teknik ve mali  konuları" mercek altına alındı.

 

Moderatörlüğünü SUCool Enerji Teknolojileri Startup Takım Lideri İpek KILIÇER TÜRKER’in yaptığı  (Cleantech Startup Lead, Sabanci Univ SUCool) panelde Ernst&Young   Türkiye  İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Danışmanı,,  Yılmaz YILDIRIM  EEme  Kurucu ve CEO Carnegie Mellon University, Mentor   Enes Hoşgör Reenge   Kurucu Ortagı ve CTO su Şahin Çaglayan panelist olarak katıldılar. Bilgi  ve deneyimlerini aktardılar.  girişimcilerin regulasyonlar sebebiyle yaşadıkları sorunların  neler  olduğu ve aşma yntemleri , panelist  girişimcilerin ilk müşterilerine/iş ortaklarına ne şekilde yaklaşma stratejileri daha ileri gitmelerine yardımcı olduğu ve karşılaştıkları “challenge”lar, Enerji konusunda piyasaya hakim büyük çaplı  enerji ve danışman şirketlerin girişimciler ile beraber çalışma/proje üretme konusundaki tutumları, kaygıları ve tercihleri neler olduğu Ölçeklendirme sorunları(scalability), Nesnelerin Interneti ve büyük veri analizi yeteneklerini bir araya getirerek ticari binalarda ve enerji sebekesinde bulut tabanlı optimizasyon saglayan,   Enerji IoT Platformları, akıllı şebekeler, Silikon Vadisi  Deneyimi ClenTech’den CleanWeb’e geçiş süreci, “recurring revenue” yaratacak modele geçiş çabalarının yanısıra, Elektrik Satınalma Optimizasyonu, Butik tarifeler oluşturma, “Kestirimci Bakım Konvansiyel sistemlerle yapılan girişimlerle Yeni Nesil teknolojilerle StartUp yapmanın birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları, Katma Değerli Servislerin nasıl oluşturulabileceği, Yatırımların CleanTech’ten kaçtıkları vakalar ve nedenleri, Etki yatırımı (Impact investment)  modellemesi, Externalities lerin nasıl içselliştirilebilecekleri, Türkiye’de KnowHow ve Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları konusunda yaşanan eksiklikler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı stratejileri ve mevzuat düzenlemeleri, EPKD (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ) regülasyonları ve beraberinde gelen teşvikler, EBRD  Avrupa Kalkınma Bankası vb fonlamaları ve yeni iş geliştirme fırsatlarına ilşkin pek çok konunun bahsedildiği panelin tamamı canlı[i] yayın çekimlerine  adresinden ulaşılabilir.

 

https://www.facebook.com/sabancisucool/videos/vb.675562159151999/1576541372387402/?type=3&theater

.

“Enerji Sektöründe Bulut tabanlı teknolojide Sibergüvenlik” ve “Kestirimci Bakım” algımın en seçici olduğu iki  konu idi.  Girişimlerdeki  Six Sigma , Kaizen, Agile (çevik) gibi  kapsamlı ve esnek  yöntemlerle israf ve tıkanıklıkları görünür kılan, en yüksek iş değerini en kısa sürede gerçekleştirmeye odaklan  sürekli iyileştirmeye yönelik iş yapış yöntemleri kadar  sürdürülebilir olması, enerji verimliliği ve işletmelerin bakım maliyetlerinin azaltılması gibi avantajları olan çeşitli analizler sonucu daha arıza yaşanmadan sistem için tedbirler  alınmasına dayalı Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) mevzunun Enerji Endüstrisindeki gelişime ve Girşimciliğe  kayda değer kanıtlanmış pozitif katkısının farkındalığı hasletiyle  önemsediğim bu konuya ve panele katılım gösteren izleyicilerden gelen bir sosyal bilgilendirme platformu konusuna  gelecekte değineceğim.
 
Bunun yanısıra panel esnasında dinleyicilerden gelen sorular açısından bakıldığında,   Türkiye’nin 2023 yılına kadar yüzde 30 yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşma hedefini gerçekleştirmek yönünde önemli adımlar atan  Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD[ii] aracıllığı ile ne şekilde yapıldığına yönelik kafa karışıklığının aydınlatılması  Yenilenebilir Enerji konusunda girişimde bulunmak isteyen yatırımcıların sıhhatli plan yapabilmeleri  için ihtiyaç olduğuna inandığım bir çalışmayı da Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Finansmanında EBRD, TurSEFF  , MidSEFF) başlığı ile kısaca özetledim.[iii]. Aynı şekilde Başar .Kaya’nın[iv] Hibe Programlarında Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi çalışması da girişimcilere ışık tutucu özelliktedir.
 

Yenilenebilir Enerji konusunda  projelere emek veren, Temiz enerji, ENER çevre ve iklim duyarlılığındaki girişimcilerin yolu açık olsun.

 

İpek KILIÇER TÜRKER http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/2017-06/enerji-sektorundeki-girisim-ve-buyume-firsatlari

Sucool Sanbancı Üniversitesi  sucool@sabanciuniv.edu

İstanbul Kalkınma Ajansı http://www.istka.org.tr/

Impact Hub Istanbul http://impacthubist.net/

Başar Kaya  https://medium.com/@basarkaya/hibe-programlar%C4%B1nda-kurumsal-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-rehberi-e467ea4c975e

Enes Hoşgör http://www.cmu.edu/homepage/environment/2012/winter/energy-efficiency.shtml

Şahin Çağlayan IBM tarafından yılın en iyi teknoloji girşimi olan Reengen’in  Kurucu Ortagı ve CTO su http://www.bilim.org/reengenden-silikon-vadisine-muthis-baslangic/

https://medium.com/@Reengen/from-data-to-insight-evolution-of-energy-intelligence-74a2064086bf

Yılmaz Yıldırım http://www.ey.com/tr/en/services/assurance/climate-change-and-sustainability-services

https://boun.academia.edu/CigdemYorgancoglu

‎Burcu Çilenger IICEC - Administrative Affairs Officer at Sabanci University    http://www.sabanciuniv.edu/en/research/istanbul-international-center-for-energy-and-climate-iicec


[i]  SUCOOL facebook - Panel yayını   https://www.facebook.com/sabancisucool

[ii]   Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD  websitesi http://www.ebrd.com/turkey.html

[iii] Çiğdem Yorgancıoğlu   22 Haziran 207  Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Finansmanında EBRD, TurSEFF  , MidSEFF)https://www.academia.edu/33610599/T%C3%BCrkiye_de_S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir_Enerji_Finansman%C4%B1nda_EBRD_TurSEFF_MidSEFF_by_Cigdem_H._Yorgancioglu

[iv] Başar Kaya  Hibe Programlarında Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi  https://medium.com/@basarkaya/hibe-programlar%C4%B1nda-kurumsal-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-rehberi-e467ea4c975e

 

  

Comments