Latest

Güneş Mimarisinde Cam Kiremit “Glass Tile” ile Konut Isıtma Sistemi By Cigdem Yorgancioglu 22 Haziran 2017

Articles/makaleler

  /   914   /   22 June 2017, Thursday

 Print
Yakıt tasarrufu ve aile ekonomisine katkıları yanısıra ülke ekonomisi ve çevreye duyarlılık açısından binalarıda ısı kaçak ve kayıplarrını önlemeye yönelik Mekanik Tesisat Yalıtımı, Mantolama, Dış Cephe Isı Yalıtımı ,Çatı İzolasyonu, ısı yalıtımı uygulamaları ki bu sayede su/buhar, ısı, ışı/radyasyon ve ses yalıtımları da beraberinde gelmektedir ve Pencere İzolasyonu, gibi yöntemlerin yanısıra konutların güneş mimarisine uygun yapılması her geçen gün daha da yaygınlık kazanıyor Gün geçmiyor ki yeni nesil “Akıllı Evler” İçin geliştirilen teknolojik çözümlerin ardı arkası kesilsin. Uzun yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan güneş enerji sistemlerine dayalı teknolojinin verimliliği ve önemi anlaşıldıkça ülkemizdeki kullanımı da zamanla artmaktadır. Güneş enerji sistemleri yaygınlaştıkça farklı kullanım alanları ile hayatımızda yer etmekte. Güneşimiz bol. Türkiye, güneş enerjisi haritası incelendiğinde güneş enerjisi tarlaları kurulmasına da son mertebe elverişli bir ülke konumunda,dolayısı ile cam kiremitlerden de kayda değer şekilde verim alacaktır ve yenilenebilir enerjilere yönelik regülasyonların da desteği güneş mimarisine dayalı çevre dostu konutları her geçen gün daha da artacaktır. Temennimiz de bu yönde

  

 

 

Güneş Mimarisinde

Cam Kiremit “Glass Tile”  ile  Konut Isıtma Sistemi

By Cigdem Yorgancioglu 22 Haziran 2017

 

Yakıt tasarrufu ve  aile ekonomisine katkıları yanısıra ülke ekonomisi ve çevreye  duyarlılık açısından binalarıda ısı kaçak ve kayıplarrını önlemeye yönelik  Mekanik Tesisat Yalıtımı, Mantolama, Dış Cephe Isı Yalıtımı ,Çatı İzolasyonu, ısı yalıtımı uygulamaları ki bu sayede  su/buhar, ısı, ışı/radyasyon ve ses  yalıtımları da beraberinde gelmektedir ve Pencere İzolasyonu, gibi  yöntemlerin yanısıra konutların güneş mimarisine uygun yapılması her geçen gün daha da yaygınlık kazanıyor   Gün geçmiyor ki yeni nesil  “Akıllı Evler” İçin geliştirilen teknolojik çözümlerin ardı arkası kesilsin. Uzun yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan güneş enerji sistemlerine dayalı teknolojinin verimliliği ve önemi anlaşıldıkça ülkemizdeki kullanımı da zamanla artmaktadır. Güneş enerji sistemleri yaygınlaştıkça farklı kullanım alanları ile hayatımızda yer etmekte. Solar Konut projelerinin ve güneş pil ve panellerinin, solar roll (halı), güneşten elektrik üreten solar shinglelların   yanında cam kiremitleri ve ısıtma sistemi de bu kategoride yer almaktadır. . Textured Glass Tile” (Dokulu Cam Kiremit), “Slate Glass Tile”(Kayraktaşı Cam Kiremit), “Tuscan Glass Tile” (Toskan Cam Kiremit) ve “Smooth Glass Tile” (Pürüzsüz Cam Kiremit) Kuartz cam’dan imal ediilen  kiremitler gibi sözcükleri giderek daha fazla işitir olduk.

 

 

Cam kiremitlerin kullanıldığı sistemlerin amacı evin ısınma ihtiyacını kısmen de olsa karşılamaktır. Sıradan camdan üretilen kiremitler yerlerini aldıkları kil kiremitlerle neredeyse aynı ağırlıktadır. Bu kiremitler güneş ışınlarının yardımı ile evin içindeki havanın ısınmasına yardımcı olarak faturalarınızı düşürmeyi amaçlamaktadır. Cam kiremitler, kendileri ışığı geçirseler de kiremitlerin zemini  emici siyah bir kumaşla desteklendiğinden çatının üstünden evin içinin görülmesini engellemekte ve çatıdaki kolonların içinde güneş ışınlarını absorbe ederek yeterli ısınmanın gerçekleşmesini kolaylaştırmaktadırlar.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğtim Fakültesinde yapılan bir çalışma Cam Çatı Örtü Malzemeleri sınıflandırması altında Teknolojik Araştırmalar sitesnde  Cam Kiremitleri şu şekilde tanımlamaktadır. “ Cam malzemenin preslenmesiyle, cam kiremitler elde edilir. Cam kiremit’in uygulanmasında önde gelen amaç, çatıdan ışık sağlamak olduğundan, ışığın geçmesine engel olmayacak bir kiremit konstrüksiyonuna gerek vardır. Cam kiremitler, ışık geçirmek amacı ile kullanıldıklarından ve aynı zamanda örtü malzemesi görevi yaptıklarından ısı yalıtım malzemesi gibi bir malzeme ile birlikte kullanılmazlar. Çünkü bu durumda ışık geçirmez hale gelirler.”

Evdeki mevcut sisteme bu yeni sistem bağlanırken kullanılan en yaygın yöntem bir toplama haznesi aracılığıyla işleyen su temelli bir ısıtma sistemi olacaktır. Bu sistem aynı zamanda zemin kaynaklı ısı pompası, hava ısı pompası, pelet kazan veya elektrikli kazan gibi hem hava hem de su temelli sistemlerle birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede  ihtiyaç duyulacak yegane unsur bir çeşit merkezi ısıtma sistemi olacaktır.


Sistem sadece  güneş ışığının etkin olduğu bahar ve yaz aylarında değii aynı zamanda   evin kışın da ısınmasını sağlar. Ayrıca yazın absorbe edilen ısıyı bir ısı konvektörü ve sıvı temelli bir sistem aracılığıyla aktarır.  Bu sayede evin içinde serinletici bir etki oluşturulur. Sistem metrekare başına iklim, çatının açısı ve evin yönü gibi etkenlere bağlı olarak ortalama 350 kWh ısı üretebilir ( 10,76 ft kare ).

Ülkemizde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Cam Sektör Raporu 2016/1”e göre, Türkiye cam sektörü girdilerinin tamamına yakınını yurt içinden temin eden, ihracatçı, ülke ekonomisine net katma değer yaratan ve büyümesini sürdürmek için çaba harcayan ve Türkiye’nin lokomotif sektörlerine girdi veren önemli ve başarılı bir sektördür.Sektörde üretim eğilimleri günümüz koşullarına ve etkileşim halinde olduğu sektörlerin gösterdiği gelişmelere paralel seyretmektedir. Yapı sektöründe camla ilgili gelişmeler, çevre koruma ve enerjinin verimli kullanımı bağlamında özellikle kaplamalı camlar alanında yoğunlaşmaktadır. Bu eğilimler performansı yüksek kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve Tentesol ve Tentesol T gibi kaplamalı güneş kontrol camları ön plana çıkarmakta olup, tüketiciye daha fazla enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu ürünler sunmaktadır.

Güneşimiz bol. Türkiye, güneş enerjisi haritası incelendiğinde güneş enerjisi tarlaları kurulmasına da son mertebe elverişli  bir ülke konumunda,dolayısı ile cam kiremitlerden de kayda değer şekilde verim alacaktır ve yenilenebilir enerjilere yönelik regülasyonların da desteği güneş mimarisine dayalı çevre dostu konutları her geçen gün daha da artacaktır. Temennimiz de bu yönde.

 

 

Fotoğraf ve Ref

Yapı Sistemleri  http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/cam-kiremitler-ile-konut-isitma-sistemi/8823#ad-image-0

Teknolojik Araştırmalar http://www.teknolojikarastirmalar.com/e-egitim/yapi_malzemesi/icerik/cam.htm#4-CAM ÇATI ÖRTÜ MALZEMELERİ

http://www.endustriotomasyon.com/tr/icerik/sayfa/cam-sektorunun-2016-raporu

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı    http://btgm.sanayi.gov.tr/

 

 

 


 


 

  

Comments