Latest
H.Çiğdem Yorgancıoğlu
Ceza ve Hukuk Mahkemeleri
Adli Bilirkişi //
Criminal and Civil Courts
Judical Expert.
H.Çiğdem Yorgancıoğlu Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Adli Bilirkişi // Criminal and Civil Courts Judical Expert.

H.Çiğdem Yorgancıoğlu Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Adli Bilirkişi // Criminal and Civil Courts Judical Expert.

  /   1071   /   03 September 2014, Wednesday

 Print
H.Çiğdem Yorgancıoğlu Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Adli Bilirkişi // Criminal and Civil Courts Judical Expert. Uzmanlık Alanı: Telekomünikasyon - Enerji - IT Biliim Teknolojileri - Görsel Sanatlar Teknolojileri / Sözleşme Risk Tespitleri ve Tanzim Usulleri H.Çiğdem Yorgancıoğlu Criminal and Civil Courts Judical Expert Fields of Expertise Telecommunication,Energy,Information Technologiesi Visual Art Technologies /Contractual Preparation Methodologies & Determination of Relevant Risks

     

Comments