Latest

CIGDEM YORGAANCIOGLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI VE YÖNETİMİ

Training-workshopegitimseminer Atölye

  /   88   /   24 September 2021, Friday

 Print
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI VE YÖNETİMİ

  

Bu Eğitim Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu’nun Paradigma Kişisel ve Kurumsal Gelişim ve Dinamizm  Eğitim Modullerinden ana modüldür. (Hicran Cigdem YORGANCIOĞLU) Bu eğitim içeriğine  ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan mali ve manevi hakların gerçek sahibidir

Hicran. Çiğdem YORGANCIOĞLU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI VE YÖNETİMİ

AMAÇ 
Bilgi Teknolojileri bir diğer deyişle bilişim dedğimizde kurumsal dünyanın gereksinimi olan  başta Donanım ve Yazılım  ve dahi lisans satın alınması bakım hizmetlerinin sağlanması yazılım geliştirme vb  gibi süreçleri kapsamlı şekilde  itinayla oluşturulup  yapılandırılmış  sözleşmelerdir.      

Kurumların başarıları bilişim teknolojilerini iş süreçlerinde verimli kullanmalarıyla güçlü şekilde koreledir. Bilgi Teknolojilerine ait yazılım ve donanım ekseriya dışarıdan satın alma ve dışarıdan hizmet alma şeklinde vuku bulmaktadır.  Gerek kurum içi ve gerekse kurum dışından geliştirilen yazılımların sürdürülebilirliği teknik şartname ve sözleşmelerin hukuki ticari ve riskler bakımından öngörüsü yüksek şekilde , sözleşme dengesinin açıkça görülebildiği şekilde kurgulanıp, hazırlanmasına bağlıdır.

Bu eğitimde kurum içi/kurum dışı geliştirilen yazılımlar, satın alınan paket yazılımların teknik ve hukuki açıdan sözleşmeleri örneklerle aktarılması amaçlanmaktadır.  Ayrıca bilişim yazılım ve teknik cihazların bakımlarına yönelik sözleşmede olmazsa olmaz başlıca  maddeler anlatılacak ve incelenecektir.

KİMLER KATILABİLİR  KATILIMCI PROFILI KIMLER OLAİLİR
Bilişim konulu ürün ya da hizmet satış / satınalma yapmak isteyen ve sözleşme  okur yazarlığı elde etmek isteyen herkes,   Bilişim Orta ve Üst Seviye  Yöneticileri, Bilişim konusunda  Çözüm Sağlayıcılar ,Adli Bilişim Uzmanları, Proje Yöneticileri, Kurumların Satın alma  ve Sözleşme Yöneticileri, Bilişim Sözleşmeleri özelinde çalışan  Hukukçular, Bilişim konusunda kalifiye Teknik Uzmanlar ve uzman olmak isteyenler ,Bilgi Teknolojileri sözleşme okur yazarlığı formasyonu almak isteyen orta kademe ve üst düzey yöneticileri ve ekipleri .Kariyerini Bilişim sektörnde geliştirmek isteyen herkes.Universte öğrencileri.Bilgi Teknoloileri konusunda çalışan ve konuya hakim olmak isteyen  teknik ekip

Yazılım Donamım Lisans Sözleşmelerinin  konusu ve süresi Tarafları Hak ve Yükümlülükleri Sözleşme Hükümlerinin İhlali teminatlar  fesih Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler,Gizlilik bu eğitimin kapsamı içndeki ana başlıklardan bir kısmıdır.Sözleşmenin Kurulmasından Önce sözleşme yapmanın gereğinin ve mantığının anlaşılması esastır .  Örneğin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve çeşitli  VergKanunu hükümleri ile koruma altına alınmış bir yazılım mı yoksa ?  Ya da  telif hakları,  ticaret sırrı hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikrî mülkiyet hakları  sözleşmede koruma  altına alınmış mıdır .Bu ve benzeri sorular .

EĞITIME GIRIŞ :

Yazılımcılarla (Yüklenici) Gizlilik Sözleşmeleri yapmanın önemi başta olmak üzere  Sözleşme maddelerinin oluşturulması öncesi; evvela   yazılım çözümünün olmazsa olmazları olan  algoritma, kaynak kodu, nesne kodu ,  işletim sistemi programı ve uygulama programı  arayüzler sürüm versiyon, garanti , güncelleme yüklenmesi , etkinleştirimesi,düzenli yedekleme sorumluluğu, yazılım-donanım uyuşmazlığı  gibi bazı teknik terminolojilerin sözleşme oluşturmadaki kilit önemlerinin kısa ana hatlarla nakledilmesinin ardından yazılım oluşturma geliştirme,yazılımın testten geçirilmesi,yüklenmesi , eğitim ve dokümanların teslimi, teknik kabul ,kabul testleri gibi proje safhalarının , ilaveten  yazılım (eser) telif haklarının düzenleme şekli ya da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca haklarının kimde olması gerktiğinin tayinin önemi,ayrıca fikri hakların devrinin  ya da yazılım programındaki  herhangi bir fonksiyonun eksik, kusurlu , ayıplı uyumsuz virüslü  olması durumunda hangi yol izleneceği ya da tarafları ne şekilde yüklerle cezalarla karşılaştıracağı ya da iş sahibinden kaynaklanmamış  ayıptan doğan hakların iş sahbi yani müşteri tarafından kullanılmasının veyahut  iş sahibi nedeniyle yazılım sözleşmesinde  ifanın imkansızlaşması söz konusu olursa bunun   sözleşmeye nasıl yansıyacağına ilişkin teknik  hukuki  lojistik bütünleşik yaklaşımın öneminin aktarılması .

EĞİTİMDE MFREDATTA VE KAPSAMDA  YER ALAN BAZI TEMEL BAŞLIKLAR

Yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, database(veritabanı) ve iletişim ağı yazılımlarına ilgili ürün ve servis saglayıcıların destek hizmetini sağlamalarının  önemi

Yine bu bütüncül bakış açısıyla . sözleşmede, sözleşmenin taraflarının yanısıra  sözleşme oluşturulmasında sürece dahil olması gereken Muhasebe FinansTeknik,Hukuk müşavirleriyle olan iç ve dış iletişimin yönetilmesinin incelikleri nakledilecektir.

Sözleşme yönetii kurumsal risk yönetimi ilişkisi özelinde güncel mevzuata uygun olmayan sözleşme planlaması yapmanın olası doğurabileceği sorunlara iilişkin çerçevenin çizilmesi

Uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri

Yazılım’ın Bağlı Şirketler’ce Kullanımına izin verilip verilmediği

Cezai şartlar

Mal ve hizmetlerin teslim alınması süreç ya da süreçleri

Sonrasında Bilgi Teknoloileri ve Komunikasyon sektöründe ICT konusuna esas sözleşmeye tarafların ve sorumluluk alanlarının  belirlenmesinin önemi vurgulanacaktır.

Sözleşme deadline larının tanımlanmasının ve sonrası takibinin önemi

Sözleşme Kontrol göstergeleri tablosunun hazırlanması

Eser Sözleşmesinin ve  Hizmet Sözleşmesi arasında farka vurgu yapılarak sağlıklı bir Sözleşmenin kurulabilmesi ve kurgulanabilmesi  için Yazılım Satın Almada genel ve (Lokasyon ve kullanıcı sayısı özelinde yazılım ürününün veya ürünlerinin kullanım lisans hakları ,yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve yedeklenmesi  husususunda haklarının tayini,İş sahibinin yazılımları gibi bedelli veya bilabedel, kiralamak ya da ödünç vermek suretiyle  üçüncü partilerin  yararına sunma  ya da  kullandırmasının mümkün olup olamayacağı gibi ya da olacaksa kırmızı çizgilerin ne şekilde çizileceğinin sözleşmeye nasıl yansıtılacağının  ) Esere ait oluşum safhalarında ortaya çıkacak yeni haklar ve sahipliğinin   değerlendirilmesi  ve Sözleşme Maddelerinin Oluşması.

Teknik Şartnameler  Kilit performans göstergelerin incelenmesi değerlendirilmesi , ticari faaaliyetteki dengesinin anlaşılması,  Ana sözleşemeye,Alt Yüklenici back to back sözleşmelere yansıması.

Satınalma konusu olan Projenin adımlarının hakedişlerinin  orantılanması ve Hizmet Seviyesine yansıtılması. Değişikliklerve müzakereler sonrası   alınan kararlar neticesinde yapılan tadiller sonrasında Sözleşme imza süreci öncesi Hizmet Seviyesi Sözleşmelerinin, Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmelerinin  ya da Yazılım Geliştirme vb  sözleşmelerinin  Teknik Şartnamelerinde Kilit performans göstergelerle ve edimlerin yerine gelmesiyle hakedişler arasındaki  uyumunun tartılması .

Yazılım ve Donanım  Teknik Bakım Sözleşmelerinde gerekli güncel değişikliklerin  tadil sözleşmelere taşınması esnasında olası çelişkilerin  ana sözleşme ve ekleri üzerinde bertaraf  edilmesi

Yazılım ürünlerinin hatalı  kullanımından veya hukuka aykırı  kullanımının oluşturacağı yasal yükümlülükler ve cezalar

Bilişim sözleşmeleri özelinde Mucbir sebeplere bakış

Bilişim sözleşmeleri özelinde Fesih senaryoları

Bilişim sözleşmeleri özelinde Değişim yönetimi

Soorumlulukların sınırlandırılması

Dijital kayıtların delil niteliği

Tahkim  Uyuşmazlıkların Çözümü

Gizlilik Bakım Yazılım Donannım , yazılım geliştirme sözleşmesi  ve Servis Seviyeleri Sözleşmeleri İnceleme SLA

Template sözleşme kurgusu hazırlama

   

Comments