Latest

CIGDEM YORGANCIOGLU TANGO İLE KİŞİSEL GELİŞiM FARKINDALIK , İLETİŞİM VE LİDERLİK

Tango - Training/egitimseminer - Academic

  /   121   /   13 September 2021, Monday

 Print
.TANGO İLE KİŞİSEL GELİŞiM FARKINDALIK , İLETİŞİM VE LİDERLİK

  

TANGO HAYATTIR. 


Cigdem YORGANCIOGLU- BUENAS AIRES ARGENTINA  LA VIRUTA

Cigdem Yorgancioglu La Viruta - MILONGA 

 Buenas Aires Argentina 

 

http://www.cigdemyorgancioglu.org/article/237/cigdem-yorgancioglu-corporate-training

SAGLIKLI YAŞAM VE ZİNDELİK İÇİN

 TANGO

TANGO TERAPI PLATFORMU

CIGDEM YORGANCIOGLU

 

 

 TANGO İLE KİŞİSEL GELİŞiM FARKINDALIK , İLETİŞİM VE LİDERLİK

(Hicran Cigdem YORGANCIOĞLU) Bu dosyadaki  eğitim ve atölye  içeriğine/içeriklerine   ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan mali ve manevi hakların gerçek sahibidir.Eğitim Yorgancıoğlu’nun TANGO TERAPI PLATFORMU  projesinin ve CI TANGO TALKS söyleşi ve çalıştaylarının, ilaveten Stres Yönetimi Coşkulu bir Hayatı Kucaklama, Muzakere Yonetimi, Çatışmayı Önleme Stratejileri Kişisel Gelişim ve Takımdaşlık Liderlik gibi diğer eğitimlerinin  ve dahi Toplumda sağlık, refah ve istihdamın, kaliteli yaşamın anlaşılmasına ve arttırılmasına yönelik gayret ve Dünya Barışına katkı çalışmalarının bir uzantısıdır.  TTP eğitim ve çalıştaylarında hiç bir surette katılımcılara tanı tedavi teşhis sağaltım yapılmamaktadır.

 

Hicran. Çiğdem YORGANCIOĞLU

 

 

İster lider ister takipçi olsun Tango yapan her kişi potansiyel bir “Strateji ve İş Geliştirme Süreç Yöneticisi”dir.

 

Kişisel, zihinsel, duygusal, profesyonel. anlamda sizi geliştirecek,  Analitik düşünme şekillerinize yeni sentezler oluşturacak  ve  sizde zaten var olan  bir yön duygusunu size hatırlatacak   - (sense of direction) sizi  daha duyarlı, daha insan yapacak, kalbinizi gülümsetirken ,yüzünüze  ritme  eşlik eden tebessümü koyacak  dokunaklı ve ahenkli bir güzellik var. Adı “Tango”.

 

Enstürmanları ve partnerını  ya da bir diğer deyişle bir takım arkadaşını duyarak dans edenler, kuralların içinde doğaçlamaları yaratanlar  ve dahi    fiziksel temasa dair önyargılı  tabuları yıkarak kendini bilen insanın  kendi etiğini ve değerlerini muhafaza etmesiyle yarattığı değer zincirine anlamlı halkalar ekleyenler  için TANGO  hayatı kucaklıyor.Hayatınıza dokunuyor . Çünkü tango çok “dokunaklı” bir şey .

 

İçinde yeraldığa topluma değer katmaya  yönelik hedefleri gerçekleştirme azminde olanların ırk, din, etnik kimlik  siyasi düşüncei fiziksel görünüm, sınıf farklılığı,maddiyat temelli zenginlik ve güzellik anlayışı  gibi insanları ötekileştiren ve birbirinden uzaklatıran,  adaletsizlik duygusunun tezahürüne imkan veren  her tip ayrımcılıktan azade bir şekilde   iki kişilik kolektif bir çabanın başarısıyla dans pisti adeta  zamanın durduğu büyülü bir yer haline geliyor. Tanda başlamak üzere. Tango bir insanlık hali.  Ezberin ve ezberciliğin  son bulduğu bir sınır kapısı. Sosyal duygusal bilişsel olarak sizin gelişiminize  katkıda bulunacak bir olgu için kendi rızanızla konforlu bir şekilde konfor bölgenizden çıkmaya istekli olma hali. Gelişim için çeşitlilğin kazanımlarını  farklı insanlarla dans etmenin  keşfinde farketme becerisi ve bunu önyargı ve varsayım içeren sterotiplere dayalı etik örüntülerdeki dogmalardan ayrımsayabilme hali .  gerçek hayatın adeta bir yansıması hali. Göz göze gelmenin ve bazen de gözleri kaçırırken gözden kaçırılmaması gerekenleri bilmenin  yepyeni bir hali. İki insan arasındaki çerçevenin yeniden tanımlanması . Bazen bir terapi ve tedavi hali . Kişinin kendini bilmesi “temet nosce” hali .

 

İnsan tüm özgünlüklerinin ve biricikliklerinin yanısıra  etkileşimleri olan sosyal bir varlık Bu anlamda varmak istediğiniz menzil üzerinde , herhangi bir konuda yalnız olmadığınızı herhangi bir anda   desteğe ihtiyacınız olabileceğini ve bunu tek başına yapamayacağınızı size hatırlatan bir gerçekliktir tango.  Tango sadece kişisel gelişimden değil, aynı zamanda profesyonel gelişimin, Özgüvenli bir Sosyal uyum sağlamada başarının   anahtarı. Kişinin  kendi kendine belirlenen sınırların ve sınırlamaların kaldırılmasına ya da yeniden tanımlanmasına açılan bir kapı . Dans pisti denen bir tuval üzerinde duygularıyla bir hikaye boyayan sanatçılara dönüştüğünüzü,  her dansınızda  şiir yazdığınızı ve her fgürde  tangoyu mısralara döktüğünüzü düşünün . Sosyal dansın ötesinde bir şey  Kolayca bir yaşam biçimine dönüşebilecek tutkunuz var mı?  Tango hayattır. Sadece aşkın,tutkunun  ve arzunun dansı gibi tanımlamalara sığamayacak kadar derinlere açılan  bir yolculuktur tango.  Biriyle “çalışırken” ve anı paylaşırken, dikkat toplama ve konsantrasyon sağlama yolu ile İşitsel görsel yanlarını ve algılamalarını geliştirirken ve bireysel  olarak kendini  ifade yolunun önünü açarak  diğer tarafla daha az rekabetçi olmayı öğrenirsiniz. Yaşamınızda tamamlayıcı bir varlık olan kişiyle rekabet etmek  için sebep olmadığını çeşitli görüş ve tercihler  ekseninde ve hayatımızın olmazsa olmazı  denge unsurunun kaçınılmazlığı özelinde  size hatırlatan bir olgu  .

 

Beni Uzak diyarlara yaşadığım iki kıtaya yayılmış güzide bir şehirden onbin metre irtifada  on saatlik yolculukla uçuş mesafesiyle 7,881 km öteye 107,nci ülke Çin’in Guangzhou şehrine  taşıyarak hakkında  akademik bir sunum yapmaya  ve keman eşliğinde Türkiye’yi temsilen şiir yazıp yorumlamayı hakeden bir hali var tango’nun. O halleri anlatacağım


 

Ci-Tango Talks kişisel ve kurumsal gelişim seminer ve atölye çalışmaları Lider Farkındalığında, Fark yaratma ikliminde takipçi lider yaratıcılığının keşfi  belki de bir gün sizi dansa cesaretlendirip, adımlarınızı bir tango kursunda  da nihayetlenebilir elbet ama ilk hedefimiz sizi bu güzellikle tanıştırmak olacak

 


Statükoyu ve kalıpları aşarak, tazelenerek hayatımızda yeni bir adım atmak istiyrosak içine, müzik eklemek ve ritmi ve dahi ahengi katmak gerek

 

 

EĞİTİM MÜFREDATININ TEMEL ALANLARI VE KAZANIMLARI

 

İnsanın hareket patterni (örüntüsü) ve kasların kasılmasının dinamiği

Beyin Hafızası ve Kas Hafızası nedir

Dengenin Yaşamdaki önemi

Bağlılık -Bağımlılık ikileminde Dansın ve Tangonun yeri

Yer çekiminin farkındalığında iletişim ve etkileşim geliştirme

Tango ve dans ile İnsan beyin kimyası ve davranışsal boyutunun analizi

Dikkat toplama ve konsantrasyon becerisi geliştirme

Bedenin anatomisini ve zihnin süreçlerini  tanıma

 Zihinsel ve fiziksel blokaj çözülmesi

Dansta Stratejik ve Bütünleştirici Müzakere dilinin yaratılması

Dans, mekan  ve Zaman algısı farkındalığı ve Savunma mekanizmalarına giriş

Tango ile zor probleme ve zor insana bakış ve kavrama

Proaktif hazırlık, uyarıları doğru algılama ve erken uyarı sistemi geliştirme becerisi

 Hafife almaktan, varsayımlardan ve çaresizliklerden kaçış becerisi

Hızlı ve isabetli karar verme yeteneğinin gelitirilebilmes ve B Planı

Sözsüz iletiimde diksiyon ve hitabeti kavrama becerisi

Ruh -Beden algısı farkındalığında özgüven geliştirme

Güven verici hızlı tepki gösterebilme ve cevap esnekliği

Somatik çalışmalarla yaratıcılığın geliştirilmesi

 İstikrar içinde değişime ve dönüşüme açılma noktası yakalamak

Hareket  repertuvarının genişlemesinin sağlıklı özdeger gelişimine katkısı

Tangonun kişinin özbakımına verdiği önemi arttırmak suretiyle sağlığa ve değer duygusu yaratmaya katkısı

Fiziksel temasa dair önyargılı  tabuların, sevgi saygı ve  değere dayalı dokunma biçimleri ile yer değitirmesi

Fiziksel hem de zihinsel olarak esneklik   ve çeviklik geliştirme

Özgüvenli bir Sosyal uyum yakalama becerisi

Baskın ve yoğun  düşünce ve duyularıın  etkin şekilde ifade edilebilmesii

temel koordinasyon gelişimi esnasında bağımsız olabilme yetisinin sınırları farkındalığı  

Coskunun içinde iken İç durgunluk  yakalama ve endişeyi dıarıda  bırakma becerisi

Rekabet , sinerji ve işbirlikteliği dinamiklerini tanıma

Kişisel, zihinsel, duygusal, profesyonel gelişim ve farkındalık

Sosyal duygusal bilişsel farkındalık

Hareketin doğasını yeniden tanıma ,tanımlama kimliklendirme ve Kinestetik öğrenme

Duygu ve hareket arasında bağ kurma yetisi kazandırma

Sözsüz  iletişim becerisi  geliştirme.

Tango ile doğru zamanda doğru yerde susma ve beklemeyi öğrenme ve  geliştirme sanatı

Koşulsuz ve  yargılanmadan , yaratıcı iletişim deneyimleme ve geliştirme  olanağı

Ezbersiz yaşayan liderin yaratılması

Tango ile Strateji ve İş Geliştirme Süreç Yöneticisi”nin Lider haline getirilmesi

Yeni Nesil Tango anlayışı ve Cinsiyetçi Dil Kullanımı

Tangoda ,Kişisel ve Kurumsal hayatta  Sürdürülebilirlik

 

REFERANS : http://saglikliyasamfuari.com/tango-terapi-platformu/   ISTANBUL KONGRE MERKEZI ICC

http://www.gazeteekonomi.com/tango-terapi-platformu-makale,195488.html

https://www.youtube.com/watch?v=tV7xingJ6SA

https://tangoterapiplatformu.blogspot.com/

 

 CIGDEM YORGANCIOGLU HABERTURK CHINA


  

Comments