Latest

Kişiselleştirilmiş Tıp ve Değere Dayalı Sağlık Persektifi üzerindenHekim /Hastane Personeli Hasta/Hasta Yakını İlişkileri

Training-workshopegitimseminer Atölye - Academic

  /   975   /   03 October 2018, Wednesday

 Print
Kişiselleştirilmiş Tıp ve Değere Dayalı Sağlık Persektifi üzerindenHekim /Hastane Personeli Hasta/Hasta Yakını İlişkileri Cigdem Yorgancioglu ....... Çocuklara , kadınlara, tabiat canlılarına karşı şiddetin her türüne karşı olduğumuz gibi sağlık çalışanlarına karşı olanları da kınıyorum. Doktor ,hastane personeli ,hasta hasta yakını ilişkilerin pürüzsüz olarak inşa edilmesi, toplumsal barış ve Hastane güvenliği sağlanması adına “ Hekim /Hastane Personeli Hasta/Hasta Yakını İlişkileri” eğitim ve konferans girişimlerim Hastane ve universitelerin de işbirliktelikleri ile yakında... –Çiğdem YORGANCIOĞLU

  

Kişiselleştirilmiş Tıp ve Değere Dayalı Sağlık Persektifi üzerinden

Hekim /Hastane Personeli Hasta/Hasta Yakını İlişkileri 

 

Hicran. Çiğdem YORGANCIOĞLU

FOTOGRAF:Çiğdem - Mayıs 2018 Tokyo Japonya Tıp Fuarından**

 

Eğitimin Amacı: Doktor ,hastane personeli ,hasta Hasta yakını ilişkilerin pürüzsüz olarak inşa edilmesi, toplumsal barış  ve Hastane güvenliği

 

Kimler Katılmalı: Kamu ve Özel Tüm  Sağlık Sektöründe Çalışan Hekim ve Hastane Personeli ve Yöneticileri   

 Konferansa Dair 

 Bir hekim için mesleki/uzmanlık alanına ilişkin bilgi veya tecrübe eksikliği asla bir mazeret olamaz. Diğer yandan noksansız ve güncel bilgi ile donanmış olması dahi hastasının önerilen tedavileri anlaması, kabullenmesi veyahut memnun olmasına  kâfi gelmeyebilir.

 

“Hasta Nabzı Hizmet Bilgi Aktarım Örgüsü”, “Hasta ne ister Doktor ve Hastane Hizmetlileri ne ister?”, “Hekim Zaman Yönetimi”,  “Acil, Küçümseme Paradigması”, “Sır Saklama”, “Şefkat Konsültasyon, Lüzumsuz tetkik algısı kırma yöntemleri”, “Hastanın  sürece dahil edilmesi ve Hasta-Hekim arası işbirliği anlayışı”, “Tıbbi uygulama hataları”, “Hasta Şikâyetlerini Karşılama”,  “Doktor-Hasta Sahtecilik ve Sigorta”, “Doktor ve Hasta Dili/ Jargon”,  “Moral vermede Ölçü”,  “Dünya Sağlık Örgütü Hasta Hakları”,  “Medikal -Mesleki Etik”, “Muayenehaneye  davet yorumlanması”,  “Şeffaflık, “Hasta-Hekim Kol kola”, “Hasta -Hekim İlişkisinde Kültür Farklıkları”, “Doktor Hasta hitap üslubu”, “Muayene sırasında direnen hasta”, “Hasta -Hekim Tedavi Kabulü”,  “Hukuki İlişki”, “Sözü kesilen hasta”, “Hasta -hekim güven İlişkisi”. Bunların hepsini bilmek hem tabip hem de hastane vb. kurumlar, yöneticileri/ personeli olarak hasta hoşnutluğundaki mükemmelliği yakalamakta noksan kalabilir. Böylesi herhangi bir eksiklik, saydığımız her türde disiplin ve 360 derece bakış /değerlendirme gerektiren bu çalışmanın da ötesinde bir vizyona gereksinim duyar

 

“Aman doktor başım feci ağrıyor ama çare bulmazsan ben ve yakınlarım da senin başını ağrıtırız”. “Şikâyetiniz nedir?”   “Şikâyetimin ne olduğunu siz bulacaksınız yoksa şikâyetçi olurum”  diyen zor hastalar her an sizin ve diğer hastalarınızın hayatını zorlaştırabilir. Hastanıza sende “splenomegali” var derseniz farklı “dalağınız büyümüş”  derseniz farklı bir algı yaratırsınız. Bu işin hastanın gözünde hem saygı yaratıcı ve güven uyandırıcı hem de aradaki mesleki jargon engelini ortadan kaldırarak bilgilendirici olan yolu,  hastanız ile iletişiminizde kendisine, sürekli literatür takip eden, her an ilim havzasında olduğunuz hissi veren sağlam köprüdür.

Mükemmellik vizyonu tesadüf değildir.  Saygı, açıklık, dürüstlük, özel anlamda mesleğin ahlaki kaidelerine riayet ve mesuliyet almak böylesi bir mükemmeliyetin en önemli unsurları arasında yer alır.

 

Günümüzde hastaları için her şeyden önce güvenli bir ortam sunan hastaneler gerek kalite seviyesinin (ve gerekliliklerinin) yükseltilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması ve gerekse maliyetin azaltılmasını sağlamak üzere sürekli iyileştirmeyi merkeze koyan bir yönetim süreci anlayışı içindedirler. Hepimiz biliriz ki, özel hastanelerde kral dairesi suit odalarda otelcilik ve ikram hizmeti dahi verseniz hasta ve hasta yakınlarının algısını yönetmediğiniz sürece onları memnun edemezsiniz.

 

Hekime veyahut hastane personeline duyulan güvensizliğin hastaların iyileşme sürecini uzattığı kanıtlanmış bir gerçektir. Bu nedenle hastanın göğsünü stetoskoplu, kalbini ise stetoskopsuz dinlemek bir sanattır hekim için.

Sıhhatini kazanmayı bekleyen kişiler karşısında ilişkilerinizi sıhhatli şekilde düzenlemediğiniz takdirde hastanızın algısında oluşan lüzumsuz tetkikler yaptırdığınız, teşhisi yanlış koyduğunuz veyahut hatalı bir tedavi uygulamasına geçtiğiniz şeklindeki menfi ön yargıları kırmanız zordur. Hatta bu durumda doğru teşhisinize istinaden tedavi alternatiflerinden en iyisini seçmeniz bile kifayetsiz kalacaktır.

 

Hastanın bakış açısı ve tıbbi anlamda kendisine uygulanan tedaviyi ve doktoru nasıl algıladığının anlaşılması tedaviden beklenen sağlıklı bir netice kadar mühimdir. Bu noktada, Hasta ve Doktor ilişkileri/ uyuşmazlığı/ çatışması ile ilgili konularda 360 derece değerlendirme yapılması, sağlıklı ilişki kurabilmek açısından kritik önem arz emektedir.

Bu seminer aşağıdakilere benzer türden suallerin en iyi cevaplarını bulmak/ aramak üzere sunulmaktadır. Çeşitli ortamlarda ve şartlarda en yaratıcı problem çözme, çatışma önleme ve arabuluculuk vb. alanlardaki kabiliyetleri geliştirebilmek için sonuç odaklı aktif/ dinamik, ilham verici ve harekete geçirici yetenekleri nasıl kazanmalıyız?  Yorgancıoğlu’nun gerek Türkiye gerekse yurtdışında kurumsal ya da akademik paradigma dışı düşünceye dayanan eğitimlerinin “Elephant & Aliance” modülündeki “Uyuşmazlık/ Çatışma Çözümü, Müzakere ve Arabuluculuk Stratejileri, Zor İnsanlarla İletişim” vb. teknik unsurlarla zenginleştirilmiş bu eğitim semineri, “Hekim /Hastane Personeli Hasta/Hasta Yakını İlişkileri”nde mükemmelliği yakalamayı hedefleyen stratejileri sunmaktadır.    

O halde arz edelim ve sıhhatler olsun.

Sağlıcakla kalıneğitim içeriğinden bir kaç ana başlık 

·         Hastanın Kalbini(stetoskoplu ve stetoskopsuz) göğsünü dinlemek

·         Hasta Nabzı

·         Hizmet Bilgi Aktarım Örgüsü

·         Hasta ne ister

·         Doktor ve Hastane Hizmetlileri ne ister

·         Hekim Zaman Yönetimi

·         Acil

·         Küçümseme Paradigması

·         Sır Saklama-

·         Şefkat

·         Konsültasyon

·         Hastanın  sürec(ler)e dahil edilmesi

·         Tıbbi uygulama hataları (malpraktis) ve hukuki boyutları

·         Hasta Şikâyetlerini Karşılama

·         Doktor-Hasta Sahtecilik Sigorta

·         Doktor ve Hasta Dili Jargon

·         Moral vermede Ölçü

·         Dünya Sağlık Örgütü Hasta Hakları

·         Medikal -Mesleki Etik

·         Şeffaflık

·         Hasta-Hekim Kol kola

·         Hasta -Hekim İlişkisinde Kültür Farklıkları

·         Doktor -Hasta hitap uslubu

·         Muayene sırasında direnen hasta

·         Hasta -Hekim Tedavi Kabulü  Hukuki İlşki

·         Sözü kesilen hasta-hekim

·         Güven İlişkisi

 

  

Comments