Latest

Bağımlılıkların Önlenmesi Aksında Sanat Terapisine Genel Bakış Çerçevesi

Articles/makaleler

  /   922   /   21 March 2018, Wednesday

 Print
Cigdem Yorgancioglu- Bağımlılıkların Önlenmesi Aksında Sanat Terapisine Genel Bakış Çerçevesi Çiğdem Yorgancıoğlu 21 Mart 2018 01:45 AM TSİ

  

Bağımlılıkların Önlenmesi Aksında  Sanat Terapisine Genel Bakış Çerçevesi

Çiğdem Yorgancıoğlu

21 Mart 2018  01:45 AM   TSİ

 

 

 

 

 

 

 

Narsisistik yatırım yoluyla kendiliği besleme,süblimasyon yoluyla dürtülerin yıkıcı olmayan biçimde dışavurumuna olanak sağlama yoluyla düzenlenmesi, savunmaların olgunlaştırılması,catharsis gibi pek çok unsuru ve “geçiş nesnesi” işlevi olan Sanat Psikoterapisinin; kişilik bozukluklarında, sözel iletişimin bozuk olduğu hastalarda otistik, mental geriliğe, davranış bozukluğunda, şizofreni ve dahi çeşitli  psikotik durumlarda, travmaya bağlı olarak yaşanan inkar ve agresyonun düzenlenmesinde sürecinde PTSD hastalarda ,fiziksel mental problemi olan hastalarda, mahkumların yeniden suç işlememeri(recidivism)[i] açısından tutumlarını ve davranışsal değişimlerini olumluya çevirmekte, müptelalıkların giderilmesinde ve pek çok alanda kullanıldığını bilmekteyiz.

 

Hümanistik, davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar çerçevesinde uygulamaları ve  yaklaşımların kendi kuramsal önermeleri doğrultusunda çeşitli biçimlerde tatbik edilen Sanat Psikoterapileri, sanatın farklı dillerinden sadece birindeki ifade sürecine odaklanarak çalışılan, Görsel Sanat PsikoterapisiDans/Hareket Terapisi, Oyun Terapisi,Drama Terapi, Müzik TerapisiŞiir Terapisi, Kum Terapisi, Fotoğraf Çekimi Terapisi , Sinema Film çekme-İzleme Terapisi   ve Biblioterapi ve birden fazla sanat dillinin birlikte ve anlamlı geçişlerle kullanıldığı Inter-model Dışavurumcu Sanat Terapisi gibi farklı branşlara ayrılmaktadır. Bu makale Sanat Terapisinin Müptelalık (Bağımlılıklar) özelinde sağladığı faydaları incelemek üzere hazırlanmış olup H. Çiğdem Yorgancıoğlu’nun Uluslararası Tokyo Sanat Festivali kapsamındaki  3-9 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek Uluslararası Tokyo Sanat ve Edebiyat Günlerinde  (INTERNATIONAL TOKYO ARTS AND LITERATURE DAYS); Sanat Terapisinin Adli Bilimler açısından Beşeri Önemi ( The Humanistic  value of Forensic Art Therapy)  ve  -   a piece of art versus universal peace with  art -the art of conflict resolution via art-   stimulating  universal  peace and conflict prevention , through the arts: p(art)ies may st(ART) to create ART for Resolution of the Conflict”  başlıklarıyla  İngilizce olarak ve Türkçe yine ardıl tercümesiyle  2 dilde  gerçekletireceği    sunumların önemli bir bileşeni olan “Sanat Terapisinin” yukarıda bahsi geçen bağımlılık(addiction)  özelinde anlaşılmasına yönelik ön-hazırlık niteliğindedir.  

 


Sanatın, bir psikoterapi yöntemi olarak gelişiminin öncülerinden Margaret Naumburg, 1940'larda Freud'un perspektifinden , dinamik sanat terapi yaklaşımının gelişiminde yararlanmış ve sanatı terapötik iletişimde bir araç olarak kullanmıştır. Jung ve Sullivan'dan da etkilenen Naumburg (1950), "Schizophrenic Art: Its Meaning in Psychotherapy-
[ii]Psikoterapideki  Anlamı Özelinde  Şizofrenik Sanat " kitabında psikotik ve nörotik sanatın özelliklerini inceleyip vaka örnekleri sunmuştur. Naumburg, " dynamically oriented art therapy-dinamik oryantasyonlu sanat [iii] terapi" olarak tabir ettiği yaklaşımında, sanatın,  hastaların yaptıkları serbest çizimler ve serbest çağrışım aracılığıyla bilinçdışı çatışmaları bilinçli hale getirmeye dönük, iyileştirici, katartik ve  iletişimi sağlayan özelliklerini vurgulamıştır.İç dünyanın dışa vurumu ve yaratıcılık sonsuzluğun ufuk çizgisinin ekvatorla buluştuğu bir yer adeta. Yaratıcılıkla  psikoterapiyi kişinin kendini keşfetme ve anlama noktasında buluşturan sanat terapisinde görsel iletişimi (visual communication) kucaklamak, insanların zor deneyimler yoluyla çalışmalarına yardımcı olmaktadır.  Sanat terapisinde ilerlemeyi gösteren bir kişi genellikle kendi  öz-değerini yeniden keşfetmeye (rediscover self-worth) ve terapistlerle güven oluşturmaya başlar. Her ikisi de bu anlamda sürmekte olan müptelalıklar diğer anlamda bağımlılık varsa bunlardan kişiyi  kurtarma açısından oldukça  önemli kişisel atılımlar veya kilometre taşlarıdır.

 

Bağımlılık, yalnızca bir kişinin çevresine ya da koşullarına değil, kendileri hakkında da  çarpık bir gerçekliğe (distorted reality ) neden olma eğilimindedir. Sanat terapisinde rehabilitasyon süresince yapılan kendi kendini yansıtan egzersizler  gelişmiş bir benlik hissini (improved sense of self )de  ortaya çıkarmaktadır.Buna  Self-Reflection diğer deyişle Kendini Yansıtma süreci denir

 

 

Kendine Güven özelinde baktığımızda , Benlik saygısının eksikliği (Lack of self-esteem)  yaygın bir bağımlılık sebebidir. Zira Kendimizi nasıl gördüğümüz, kendimizi nasıl idare edip  hayatlarımızı nasıl yaşadığımızı da  belirler. Sanat terapisinde yaratıcı projeler, tamamlanmış ödevlerin  nihayetinde , başarı ve ilerleme duygusu (a sense of accomplishment and progression)  sağlar. Ayrıca, çizim ve renk gibi aktiviteler, içimizdeki çocuğu açığa çıkarır(unlock the inner child in us); bu da, bir kişinin bir yandan strese girerken diğer yandan daha mutlu zamanlara odaklanmasına neden olabilir.

 

Emotional Healing olarak tabir edilen  Duygusal Şifa bağlamında ise Sanat terapisinde yaygın olarak kullanılan bir alıştırma  da onay kartlarını (affirmation cards) yapmaktır. Boş kağıt veya dizin kartı parçaları (Blank pieces of paper or index cards), her gün bağımlı bir kişinin duygusal iyileşmesini hızlandıran pozitif bir takviye (positive reinforcement )haline getirilir. “Sağlıklıyım”, “İyiyim”,“Seviliyorum” veya “Kendime inanıyorum” gibi basit ifadeler Bilişsel Davranış Terapisi (Cognitive Behavior Therapy-CBT) olarak adlandırılır. Bu anlamda CBT, tutarlı egzersizler sayesinde , bir kişinin olumsuz duygularını olumlu olanlara olumlu yönde ayarlamaktadır.

 

Kendini Keşfetme (Self-Discovery) açısından da ; Olumlu bir hayat değişimi deneyimi(A positive life changing experience) , bir kişinin yaşam yolunu önemli ölçüde değiştirebilir. Örneğin, çok fazla kilo alan bazı kişiler sağlık savunucusu (health advocate) veya kişisel antrenör olmak için hayatlarına  devam edebilir. Sanat terapisi, gelecekteki potansiyel sanat terapistleri, kıskançlık desteği veya bağımlılık eğitimi savunucuları için kullanılmayan yeteneklerin kilidini açma potansiyeline sahiptir. Zira bir kimse ayet  hayatlarını iyi yönde değiştiren bir olay yaşadığında, ekseiya bu deneyimi başkalarıyla paylaşmak istemektedir.

 

A positive life changing experience can dramatically alter a person’s life path. For instance, some people who have lost a lot of weight may go on to become health advocate or personal trainers. Art therapy has the potential of unlocking untapped talents for potential future art therapists, sobriety support or addiction education advocates. When one experiences an event that changes their life for the better, they often want to share that experience with others.

 

 

Relapse Önleme (Relapse Prevention) yani  Nüks önleme rehabilitasyonun önemli bir bileşenidir. Tedaviden çıktıktan sonra, sosyal durumlarda belli miktarda tetikleyiciler günlük senaryolarda görünecektir. Yaratıcı ifade ve dışavurumla (creative expression) bu baştan çıkarıcı bağımlılığın esası olan cazip unsurlar  üzerinden çalışmak, bağımlıların hayatlarının geri kalanı için toparlanmaya yardımcı olabilecek bir beceridir. Yani , bağımlılığın üstesinden gelmek için bireye güç veren sanat terapisi alıştırmaları nihayetinde kişinin Ölçülülüğü (sobriety.)korumasına yardımcı olmak da mümkün hale gelmektedir.

 

  


[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Naumburg

 

Ref : Çiğdem Yorgancıoğlu --   Short Synopsis

THE HUMANISTIC  VALUE OF FORENSIC ART THERAPY -   Symposium- Tokyo –Cigdem  Hicran  YORGANCIOGLU 

Not  a Poetic Justice we shall talk about , but creative poems may be an underpinning for constructing  Justice In  the Society .

There are studies shows the effectiveness of Art Therapy in Reducing Misery  and Depressions in Prison People well as on recidivism . Arts therapies help offenders to improve their health in numerous domains, such as cognitive functioning, emotional development, learning capacity, social skills,  motor skills and quality of life.Arts is a universal language through which we can discover each other and creates inner peace  by smoothing  out of negativity and aggression and by proliferation of self-esteem, which affects the choices, objectives and the capability to tackle  with the  difficulties.

Forensic art therapy is a unique application of art therapy that merges forensic and social science. There are studies reconnoitering the epistemological and ontological keystones of forensic art therapy in the context of several fields including Art therapy with prison inmates. Therapists work with offenders in incarcerated in prisons or secure health care units, or sometimes with patients involved in probation or counselling services, victim support, and additional services and institutions concerned with understanding the causes and effects of crime. Studies show that the experiences attained are frequently challenging and tough, but also very worthwhile for all involved.   How the Arts therapy in any of its forms recurrently has a profound and beneficial effect on the life of an offender. My study aims to observe the positive impact of Arts on offenders via stimulating the safe and effective use of the arts therapies in prisons; developing a dialogue with the prison education and healthcare services; providing guidelines and information on the arts therapies. The field of forensic arts therapies is sophisticated and dynamic field.  My aim is to achieve mindfulness with thought-stimulating and enlightening presentation and key note speech shall cover a capsulated summary of proceedings in this area inspired from   an assortment of presentations given at FATAG[iii] conferences, case studies, research, new developments in theory, and explorations in the peculiarities of forensic arts therapies: art, music, drama, and dance.  My personal poetic mode of expression shall also be presented literally . The presentation shall be concluded with analyze of rhythms, Poems, movies   about the crime, punishment, justice and inner peace.

 

A PIECE OF ART VERSUS UNIVERSAL PEACE WITH  ART

THE ART OF CONFLICT RESOLUTION VIA ART-  . STIMULATING UNIVERSAL  PEACE AND CONFLICT PREVENTION , THROUGH THE ARTS: P(ART)ies may st(ART) to create ART for resolution of the Conflict .

 

Tokyo –Cigdem  Hicran   YORGANCIOGLU 

 

 

Expressing ones sensations and let the other person know what a person  really want may lead them to the gate of  Peace. There are methods of coping  with conflict constructively in order to resolve disputes amicably, instead of allowing the situation to get out of hand. Conflict resolution is an important skill for everyone to develop.

Contemporary efforts to encourage peace and conflict resolution are numerous. Music, literature, poem, dance , Photography, cinema , drama … Art is one of the  magic stick  for inner peace  and social wellness . Art can contribute to social transformation through the imagery, images, metaphors, rhythms,   which provides us and the methods it can be used to communicate our deepest feelings and needs. To create a culture of reconciliation within Peace, we need to image it first. The arts can serve for humanity in this connotation. İt serves not only for us but also for future generations. Once you make people learn, how to express themselves and their situations, then resolution of conflicts and Peace shall prevail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comments