Latest

US’’ta US’’luluk akıllandı mı ? Yeni Nesil US’’lu insan 2018’le yıllandı mı ? Çiğdem YORGANCIOĞLU 31 Aralık 2017

Articles/makaleler

  /   1001   /   31 December 2017, Sunday

 Print
Cigdem Yorgancioglu - Bu yazı OULIPO tekniği ile kural altında yazı yazma tekniği ile kaleme alınmıtır. Kural “US’’” kelimesi dir Akıl (Arapça) US’’, felsefede kavram oluşturma ve bunlara göre hükmetme kapasitesidir. (Wikiedia)

  

Bu yazı  OULIPO tekniği ile kural altında yazı yazma tekniği ile kaleme alınmıtır. Kural “US’’” kelimesi dir

Akıl (Arapça)  US’’, felsefede kavram oluşturma ve bunlara göre hükmetme kapasitesidir. (Wikiedia)

US’’ dışı: aklın alamayacağı, aklın dışında kalan, akıl dışı, irrasyonel. / US’’a vurma: 1 Akıl süzgecinden geçirme, beyin, muhakeme: "Dili algılayışı, dili kullanışı, düşünce sistemi, yargılaması, US’’a vurması hep kendine has."- N. Meriç.  2 . felsefe Bilinen veya doğru olarak kabul edilen belirli önermelerden başka önermeler çıkarma, US’’lamlama, muhakeme.  3 . Ruh bilimi Anlık.  --KAYNAK: Türk Dil Kurumu

 

 

 

US’’ta  US’’luluk akıllandı mı ?  Yeni Nesil US’’lu insan 2018’le yıllandı mı ?

Çiğdem YORGANCIOĞLU

31 Aralık 2017

 

 

Hiper gerçeklik ontolojisinde yabancılaşmak hUS’’US’’unda kendi istenciyle,  iradesi dışına taşarak istenmeyen  neticelere erişen  insanın ikilemlerini anlama ve anlamlandırma çabasında bir yeni yıl karşılaması bu. Geçmişteki US bugün sanal endam aynasında  akıllandı mı ,yoksa arttırlmış gerçekteki “ben” ler  2018’ ile yıllandı mı ?

 

Duyusal ve kendini tasarlayan insan ekseninde O’nun  bilincinin  eylem ve iradesinin özgürlüğünü rastgelelikten  ve keyfiyetten uzak tutan “ us(akıl )  sınırlamasına dair” US”lu bir yolun yolc US’”uyuz bugün. US’ta Aklın,  Akıl US’’talarının elinden kurtuluş yılı belki de 2018

 

 

 

Titreşimlerin madde içerisindeki yayılımına imkan veren  kapalı bir mekan. Sesler, duyuluyor  ve  dağılıyor . AkUS’’tik oldukça iyi.   Gelişen ihtiyaçlar doğrult US’’unda US’’b  bellekteki hafıza, ,geçmişin tortUS’’unu gelecekte bir  Bilim kurgu olgUS’’u olmaktan öteye taşıyan sesleri yankılıyor. O’nun ilk beş duyUS’’undan öncelikle seçilen,  işiten kulağı oluyor. Yeni bir zaman olgUS’’u yaklaşıyor. Akıllı Silahlar çağında,  pUS’atı[i] aklı olan insanın yeni çağı.

 

İçinde kristal küre bulunan fanusun buğUS’’unu zihni ile temizledi.  HokUS’’’  pokUS’’’  abrakadabra !   Gül kur US”u pembesi yapay zeka kutUS’’’undan  US’’’lu bir insan çıkardı.. İnsanlık hallerinin YolcUS’’u  olan bu İnsan,  varlık aynasında izledi kendisini.  Göz O’na görüyor mUS’’un  diye sordu.

SorUS’’unu yankıladı ayna.  Ardından sağduyUS’’una baktı cevapsız kalan insan . Bu da kim tanımıyorum diyordu içindeki “ben”lerden biri . “Yoksa  casUS’’ mu ?”diye sordu ayna. Değil dedi yansısı. O kendi yazdığı oyunun oyuncUS’u, henüz gitmediği yolların gelecekteki  yolc US’’u . dedi hikayenin anlatıcısı.

 

 

İnsana dair soruların ilki muamma, peki ya sonuncUS”u hangi olacaktı ? İnsanlığa sUS’adık. Hatırıyor mUS’’’unuz o İNSAN’ı  ? Beşikten mUS’’’alla taşına kadar öyküsü aktarılan İnsanı ve onun içindeki  cevapları arayan “Ben” ler OrdUS’’’u  ya da olg US’’unu ?

 

Nerede batar İnsanık ya da nerededir insanın doğUS’’u ? Nerede o insan? Yoksa O’nun  US’’’lu aklı,  Marmara’daki US’’’kumru gibi tükenmeye yakın bir balık oldu da, içinde beyin olan fanUS’’un üzerinden mi kayıp gidiyor ?. Ya da blgeliği lot’US’’ çiçeğinin içinde mi arıyor insan sadece ?  

 

Derin bir soluk  alarak , havayı değil,...Havadaki aklını (US) ,  nefes borUS’’undan . akciğerlerine doğru yaydı . Tabiatında olan bütünlük duygusunu muhafaza etmeye azmeden insanın  kalbi ile beyninin vUS’’’latının vakti geldi. Dem bu demdir. Hikayenin anlatıcısı “Arttırılmış Benlikteki Biz’in” aktarıcısı Çiğdem’dir.

 

Prefrontal korteskte üst bilinç seviyesine geçme yolunda çıtasını yükseltirken, arzulanma arz US’’’sundaki içgüdüsel dürtülerin  zaafiyetlerini bilen o insan hangi bende arıyor kimliğini ? Her türlü maddi gerçeği ortaya çıkarma çabasında ve sorUS’’’unda maneviyatı itibarsızlaştırmamamyı önemseyen insanı, nerede yüceltiyor ?

 

Amaçları doğrult US’’’’unda yol alırken  tavır ve tepkilerinde duyg US’’’uzluktan eser olmayan  . popüler kültür içinde Utanma duyg US’’’’u zedelenmemiş insanın kavrayışı mı ,geçecek yoksa ışık hızını ?

 

US’’’’lu US’’’’lu otururken kaşınan robotlar terleyen yapay zeka ile mi rekabet edecek , humanoidler obez mi olacak, sanal ortamda tanışan eşler sms ile mi boşanacak ve hayat arkadaışnı yörünge dışına atacak Bunlar değil onun soruları.

 

Anarşist Robotlar ve  İtaatkar Yapay Zeka ,Dürtüsel Safsatadaki  İnsanlığa karşı Dijital  Bilgelik ,Bio-Enformasyon Bilişsel İletişim ,Sibernetik Algoritma Rüyası -Zor İnsan Zor Robot İlişkileri ,Bilişsel Aksiyetede iletişim ve Savunma mekanizmalari,Oksitosin Açığını kapatmayan Sosyal Medya  ,Nöroaktivite ve Beyinde Ödül  merkezi Sayacı ,Ana rahmini terkeden İnsanın Dijital Doğumu –Frankestein Fobisi,Nomofobinin ileriki aşaması FoMO (Fear of missing out), yani gelişmeleri kaçırma korkUS’’u...,teknoloji bağımlılığı mı iletişim mi ,İletişimin yeni kalesi .İnfoteizm, Tanrı’ya bilimsel yöneliş ve Enformasyon çağı ,Etkin Sosyal Medya Etkin İletişim ,İnsan Dijitalleşiyor Makine ve robotlar İnsana dönüşüyor mu? bilgi’ taşıyabilien  ‘posta güvercini’ kimdir Polaritede SuperOrganizmayı yakalayan İnsan,Çağdaş Dijital İlkellik

 

Bunlar da yetmez US’lu  insanın temel sorUS”una

 

US’”lu İnsan mı yaramaz yoksa yapay zeka mı US’’’lanacak  Biiyor m US’un , Göryor m US’’’un o US’’’lu geleceği ? O US’”lu insanı.

 

Her nevi güdü doğrultUS””unda Kendi zihninde oluturduğu Kurg US’”allığın nedenleriyle beraber , tutum ve davranışlarına etkisini ve dahi neticelerini  belli bir düzeye kadar öngörüp, US” ta hesaplayabilir. Şüphe eden US”u sayesinde kuşkUS”uz ki muhataplarının davranışlarının öykülenmesindeki boşlukları algılayabilir. Yaşamın içindeki olay ve olgulardaki  akışa şayet insani zorunluluk halleri gerektiriyorsa  ne derecede , hangi orantıda ne kadar süreyle hangi hızda müdahalede bulunması gerekeceğini ,ne noktada tabiatın florasına, dok US’”una zarar vereceğini,  bu tahribatı vermeden nerede duracağını  bilir. Yıkıcı akın masumiyetine gölge düşürmesine izin vermeyen kibirsiz US’lu insan bilişimden önce kendini ve biricikliğini bilir.

 

Kendine mahs US’’ bir özgünlğü vardır biricikliğini bilir. Hür aklını mahp US’’ta tutmaz özgür kılar. aklının turş US’’unu kurmaz kullanır. duyg US’’al dalgalanmalarının içindeki ahengi görür O

 

Pandora’nın çocuğudur. E-posta kutUS’’’unda umut vardır.  Çocuksu coşk US’’unu kaybetmez.

 

Elindeki kaynağı israf etmez, arkasından m US’’luk açık bırakmaz.

 

Hayallerinin kuytUS’’’undayken bile tehdit ve tehlikenin kok’ US’’unu alır, riski yönetir. Sorunlara US’’’ulca, US’’’ülünce  US’’turuplu şekilde  ve dinamik yaklaşır. Zorluklara karşı mücadele etmekten US’’’anmaz.  Sofistike aklın bigelik okyanUS’’’unda yüzer.  Kendisinin ve yaşadığı toplumun sorumlUS’’’udur. Haksızlıklar karşısında sUS’’’maz. O duygUS’’aldır. US’’’lu İnsandır.  Geleceğin kurucUS’’udur. 

 

kuşkUS’’’unu yönetirken US’’’ta hamleler yapar.   Hedefi arzUS’’’u nedir blir.,korkUS’’’unu tanır. Cesurdur, korkUS’’’unun üzerine de korkUS’’uzca gider.Korkmanın da insanlık hallerinden biri olduğunu bilerek.

 

Kendisine mUS’’allat olan ataleti silkinir.    tutkUS’’’unu tanır. sadakat duygUS’’’u vardır. Cicim ayları bittiğinde yavuklUS’’unu aldatmaz.

 

KomşUS’’una duyarlıdır. Eğrinin doğrUS’’’una odaklanır.. NüfUS’’’unu sürdürülebilir kılar,  Sırlara dair sUS’’kunluğunu korur. Kendi doğrUS’’’unu evrensel dogru olarak öne çıkarmaz.  Tabiatı gereği , kış uykUSu uyumaz insan. UykUS’’’undaki şuurunu tanır ve kâbUS’’’a çevirmez.  DuygUS’’’al dengesi yerindedir. Inovasyonda US’’’talaşmıştır. Mükemmeliyeti arar kUS’’’urları da vardır . O İNSAN’dır .

 

Plansız satınalma ve tüketim örüntüsünde, haz-hız vizitsında,egosentrik narsist benin uğultUS’’unda özgüvenli naif durur. Doğal dokUS’’’una hem uygun hem de aykırı yaşar.  vicdan ve adalet  pUS’’’ulasını ve dahi  yön duygUS’’unu kaybetmez. Bilinçsiz uyum,sağlama dürtüsnü bir sonraki evreye taşır US”lu insan.

 

İnsanları Agnostik, Ateist Müslman ,MUS’’evi, Hristiyan , Budist diye hoyratça sınıflandırıp ayırt etmez bilakis dışlanmış insanların yeniden kazanılmasına yönelik US’’’ta hamleler yapar

 

Net şeffaf ve açıktır,  paylaşır. hilede  gözü yoktur pUS’’’u kurmaz. Kendi hatalarının  ‘restorasyonunda gecikmez.

 

Merhametlidir,     yavr US’’’unu korur, şefkat gösterir

 

Onun içindeki lider  çok ul US’’’’lu  şirketin  CEO’su olmasını gerektirmez.

 

Yüksek bilim-teknoloji yapılanmasında kaygı seviyesinin de artmasıyla  kendi ürettiği teknolojinin kontrol ve  hükmü altına gire İnsan  olmamak adına  direnen insan, hUS’’’US’’i , sürücüsz giden fosil yakıtsız arabaların temiz enerji yapılanması için salt yeter adım olmadığını bilir.

 

US’lu İnsan , Her nerede olursa olsun,kendisinden farklı düşüneni polarize edip  sUS’’’turmadığı gibi , kendi ulUS’’’unda ve ulUS’’’lararası anlamda  insanları kuşatıcı  yüreğin ve  birleştirici dilin, barışın, sevginin, adaletin ve vicdanın  koruyucUS’’udur

 

 

Herhangi bir bedene gereksinim  duymaksızın  uzayda manyetik alan sayesinde  var olabilme ihtimalini hesaplayan US’lanmamış insanın Ontolojik fragmanlarından yola çıkarak bunu evrildiği  önceki basamaklara geri düşmeden  mümkün kılabilecek donanımları ve kavrayışı hayatına katmakta kararlı US”lu İnsanın yeni bir yıla girmesine artık  saatler kaldı .

 

Hepimize içimizdeki US’lu insanla  sıhhatli ve mutlu bir 2018 diliyorum .

 

 


[i] Pusat- Silah 

  

Comments