Latest

22.PETROL KONGRESİNDE, SEKTÖRDEKİ İNOVASYON ve TEKNOLOJİ VİZYONU

Academic - Articles/makaleler

  /   1007   /   20 July 2017, Thursday

 Print
Fotoğraf. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Dünya Petrol Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Besim Şişman - Çiğdem Yorgancıoğlu 22.PETROL KONGRESİNDE, SEKTÖRDEKİ İNOVASYON ve TEKNOLOJİ VİZYONU H.Çiğdem Yorgancıoğlu 19 Temmuz 2017 Gazete Ekonomi Petrol ve doğal gaz kaynaklarına erişilmesinden , yüzeye çıkartılması, depolanmasından boru hatları ile taşınmasına ,sonrasında çeşitli endüstrilere iletilmesi, petro-kimya ve rafineri tesislerinde işlenerek endüstriler için gerekli ham maddelerin üretilmesi gibi petrol ve gaz sektörünün Üretim (Upstream), İletim (Mid Stream) ve İşleme (Downstream) gibi tüm süreçlerinde inovasyon ve teknoloji sektrörün büyüme ve gelişmesinde en büyük kuvvet çarpanlarından biri.

  

22.PETROL KONGRESİNDE, SEKTÖRDEKİ  İNOVASYON ve TEKNOLOJİ  VİZYONU

H.Çiğdem Yorgancıoğlu 19 Temmuz 2017

Gazete Ekonomi

 

 

Petrol ve doğal gaz kaynaklarına erişilmesinden , yüzeye çıkartılması, depolanmasından boru hatları ile taşınmasına ,sonrasında çeşitli endüstrilere iletilmesi, petro-kimya ve rafineri tesislerinde işlenerek endüstriler için gerekli ham maddelerin üretilmesi gibi petrol ve gaz sektörünün Üretim (Upstream), İletim (Mid Stream) ve İşleme (Downstream) gibi tüm süreçlerinde inovasyon ve teknoloji sektrörün büyüme ve gelişmesinde en büyük kuvvet çarpanlarından biri.

 

1933 yılında ilki düzenlenen, her üç yılda bir gerçekleşen  WPC, World -Dünya Petrol Kongreleri Küresel petrol ve doğalgaz sektörünün geleceğini belirleyen ve Petrol ve Gaz endüstrisinin en büyük ve prestijli etkinliği olarak anılan  22. Dünya Petrol Kongresi’nin Açılış seremenonisinde Kongrenin petrol ve gaz endüstrisi özelinde alınacak stratejik kararlar için bir dönüm noktası olacağını belirten Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Dünya Petrol Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Besim Şişman “Enerji Geleceğimize Köprüler” (Bridges to our Energy Future) teması ile sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ekonomi, teknoloji, işbirliği gibi bütün bileşenlerin bütüncül bir yaklaşım ile ele alınacağını ifade ettmişti

 

Fotograf . Besim Şişman –H.Çiğdem Yorgancıoğlu

 

Ertesi günkü Başkanlık seremonisinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Arz güvenliğine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla yıllık doğal gaz tüketiminin en az yüzde 20'sini depolayacak bir sistem kuruyoruz. Yeni dönemde hayata geçireceğiz. En göz alıcı yeniliklerden birisi de enerji teknolojilerinin üretiminde yerlileştirme oranını artırmak olacaktır. Türkiye'yi bu alanda yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği bir enerji üssü haline getirmekte kararlıyız”.dedi.

 

 

İstanbul’daki (ICC) Kongrede 13 Temmuz 2017’de Kapanış Seremonisinde, "23. Dünya Petrol Kongresi Sembolünü"     Amerikan Milli Komitesi adına ,  ABD'nin Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner' a  verdikten sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez yaptığı konuşmada , son 4 gün içinde 90'dan fazla ülkenin, 3 bin delegenin, 600 konuşmacının yanı sıra 500 medya mensubu  ve 40'tan fazla üst düzey seviyesinde  katılımın gerçekleştiği bilgisini verdi. Petrol sektörünün sadece arz-tedarik zinciri ve dengesiyle  ilgilenmediğini aynı zamanda teknoloji ve inovasyon vasıtasıyla gelişme açık bir  sektör olduğunu belirtti

 

Petrol ve gaz şirketlerinin karmaşık sorunları çözmekteki  başarısına dikkat çeken Deloitte kayda değer başarıların altına imza atmalarının sürekliliği adına kendilerini [i]yeniden keşfetmelerine ve  ve inovasyonun da tesine odaklanmalarını kaçınılmaz görmekte .

 

 

Kongrede, “Stratejik Oturumlar” bölümü kapsamında, ’Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisinde İnovasyon’ başlığı altında bir sunum gerçekleştiren ve temel uzmanlığı karmaşık iş ortamlarında örgütsel değişim, geçiş dönemlerinde uygun stratejinin oluşturulması ve uygulamaya geçilmesi 
olan Cornelissen sektörde artan inovasyon ihtiyacı, dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar ve bu alana yapılan yatırımlar ile başarılı örnekler üzerine bilgiler aktardı. Hali hazırda petrol, gaz ve madencilik alanındaki  önde gelen uluslararası  aktörlere danışmanlık hizmetl denetim, vergi, danışmanlık, kurumsal risk ve  finansal danışmanlık hizmetlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden  biri olan Deloitte’in  uzmanı Bart Cornelissen konumasında  “We need to look beyond product innovations to truly transform the business and realize higher returns,”  Gerçek manada  işi dönüştürmek ve yüksek getiri  elde etmek için ürün yeniliğinin de  ötesine bakmak gerekir “sözleriyele diğer panelistler gibi inovasyonun sektördeki kaçınılmazlığına dikkat çekti. profesyonel is yasami boyunca dogal kaynaklar alaninda strateji geliştirme ve uygulama, organizasyonel tasarim, operasyonel mükemmellik ve kurumsal entegrasyon projelerini kapsayan, stratejik ve operasyonel konular uzerinde yoğunlasan Bart Cornelissen Dartmouth`daki tuck school of business`dan mba ve delft teknoloji universitesi`nden sistem muhendisligi, politika analizi ve yonetimi alanlarinda yuksek lisans derecesine sahip.

 

Teknoloji, ARGE ve inovasyona değinen bir başka isim ,   Hindistan Petrol Bakanı Shri Dharmendra Pradhan oldu. Pradhan,Türkiye ile beraber somut projeler üzerinde çalışırken aynı zamanda üçüncü ülkelerle de Türk-Hindistan işbirliği içinde beraber çalışma konusunda mutabakata varıldığını vurgulayan açıklamalarda bulunurken diğer yandan İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz ile upstream, downstream ve AR-GE konusnda son teknolojilerle işbirliği içinde olacağını beyan eden beyanlarda bulunmuştu.

 

Image may contain 3 people suit

 

İEA İcra Direktörü Fatih Birol-H.Çiğdem Yorgancıoğlu

 

 

 

Yine aynı Kongre kapsamında gerçekleştirilen “Uluslararası Enerji Ajansı (İEA)-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)” başlıklı oturumda, İEA İcra Direktörü Fatih Birol, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ve Uluslararası Enerji Forumu Genel Sektereri Prof. Xiansheng Sun'ın (IEF) bir araya geldikleri sırada Küresel emisyonların her yıl arttığını söyleyen Birol, “Emisyonları azaltan ülke ABD oldu. Bunun esas nedeni, kaya gazının enerji payındaki yerinin artması, kömür yerine geçmesi, yenilenebilir enerji yatırımları, doğalgazın daha fazla kullanımı ve karbon yakalama teknolojilerinin sisteme dahil olmaya başlaması. Teknolojik gelişmelerden istifade ederek emisyonları azaltabiliriz. ve bu noktada ABD, Çin, Avrupa ülkeleri ve Hindistan’ın iş birliğine ihtiyaç duymaktayız ” şeklinde konuştu.

 

Kongrede inovasyon ARGE ve teknolojiye dair pek çok  sunum ve oturumun içinden derlenen bu yazının sonuna gelirken, sektörde Petrol fiyatlarının 2017 sonu ve gelecek 10 yıl için  öngörüsüne dair Kongre’de yapılan açıklamalarda yeniden buluşmak üzere ,güzel bir gün dileği ile .

  

Related Contents

Comments